За Нас

Ние сме група от мотивирани специалисти изградили Интернет базирана теле-метрична услуга приложима във всяка област на ежедневието. Използваме напълно надеждни дата сървъри за съхранение на данни. За нас сигурността на информацията е от значение.

 

Софтуерът ни е с висока сигурност и защита.Предлагаме всякакви решения за управление на данните за Вашите нужди, бизнес, личен,или обществен GPS контрол и проследяване. Това намира приложение във фирмения автопарк, лекотоварни, тежкотоварни специализирани машини,както и лични машини,стари хора,малки деца,морски и водни обекти.

 

Подпомагаме намаляването на разходите, оптимизираме логистичните операции и повишаваме ефективността. Нашата рецепта за изграждане на продукта е достатъчно проста, ние слушаме какво искат клиентите ни и го реализираме.