Инструкции за конфигуриране на TK102, TK201, TK206, TK101, TK103

1. Ако все още не сте регистриран, направете си нова уеб регистрация тук.

 

2. Добавете ново у-во от страницата за настройки на у-вата (Настройки->Устройства)

Указания за работа с програмата.

 

3. Изберете типа и модела на вашето у-во.

За останалите стъпки на инсталация ще имате нужда от мобилен телефон (GSM) или PC програма за изпращане на SMS-и.

Указания за работа с програмата.

 

4. Нулиране на всички параметри. Изпратете командата със SMS-а на тел. номер който има SIM картата ви поставена в у-вото.
Команда: begin123456
У-вото ще потвърди направената настройка със SMS.

5. Получаване и установяване IMEI номера в Настройки->Устройства формата.
Команда: imei123456
Обратния SMS ще съдържа IMEI номера на у-вото, съхранете го в Настройки->Устройство формата.

Указания за работа с програмата.

 

6. Установяване IP-то на сървъра, порта и настройките на вашия мобилен оператор. Сменете APN,APN username,APN password със настройките предоставени ви от вашия GSM доставчик. Ако GSM доставчика ви няма парола за GPRS въведете само APN. В долния пример са използвани настройки за Eplus, GSM доставчик в Германия.

adminip123456 184.106.76.45 8554
apn123456 inernet.eplus.de
apnuser123456 eplus
apnpasswd123456 gprs

 

7. За периодично изпращане на позиции към сървъра, изпратете по-долната команда. Всяка минута ще бъде изпращана позиция като ще бъде съхранявана в зависимост от останалите настройки.
t001m***n123456

За по новите у-ва командата има следния формат:
fix060s***n123456