Принцип на действие.

Принципа на действие е базиран на три основни технологии - GPS, GSM и Интернет. GPS приемника, който е интегриран във вашето у-во определя позицията си чрез приемане на референтни сигнали от сателити на геостационарна орбита. Така определената позиция се изпраща до интернет базиран сървър посредством GPRS на GSM мрежите. След като данните са съхранени на сървъра, вие можете чрез потребителското приложения да ги визуализирате по всяко време в желаната от Вас форма.

Принцип на действие