Виртуален сървър за GPS проследяване с вашата марка


Можете да стартирате ваша собствена услуга за проследяване за няколко минути. Изпратете ни заявка за вашия идентификатор като дистрибутор и следвайте инструкциите по долу.

1. Отворете loginExample.zip файла и вземете частта от html кода който е подходящ за вас.
2. Сменете в html файла думата YOUR_TOKEN с вашия идентификатор на дистрибутор, който сте получили от нас.
3. Сложете редактирания код във вашата страница. Това е всичко, готово!

По същия начин е осъществена връзката към виртуалния сървър на нашия сайт. Може да погледнете кода на нашата начална страница за конкретната реализация.

Линковете Home и Logout могат да бъдат сменени по всяко време, при желание пратете ни заявка на [email protected]