Инструкции за работа с потребителското приложение

1. Стартова страница на приложението. Ако искате да стартирате заявка първо въведе желания интервал

Указания за работа с програмата.

 

2. Стартиране на заявка

Указания за работа с програмата.

 

3. Селектирай папката Terminals за да видиш всички последни позиции на терминалите на една карта

Указания за работа с програмата.

 

4. Преглед на последните позиции и проследяване в реално време

Позиция в движение. Движещ се в момента обект. Селектирани позиции.
Стоп позиция. Току-що спрял обект. Селектирана стоп позиция.

Позиция с неизвестна скорост и посока, в случай на слаб GPS сигнал.

Указания за работа с програмата.

 

5. Визуализация позициите на у-вото

Указания за работа с програмата.

 

6. Репорт за работно време и обобщена информация

Указания за работа с програмата.

 

7. МПС данни

Указания за работа с програмата.

 

8. Визуализация данните от сензорите.

Указания за работа с програмата.

 

9. Настройки на потребителите

Указания за работа с програмата.

 

10. Настройки на у-вата (терминалите)

Указания за работа с програмата.

 

11. Настройки на алармите

Указания за работа с програмата.

 

12. Настройки на сензорите

Указания за работа с програмата.

 

13. Настройки на ключовете за проследяване

Указания за работа с програмата.

 

14. Управление изходите на у-вата.

Указания за работа с програмата.