Инструкции за инсталиране

1. Ако все още не сте регистриран, направете си нова уеб регистрация тук.

2. Добавете ново у-во от страницата за настройки на у-вата. (Настройки->Устройства)

Указания за работа с програмата.

 

3. Изберете за модел "Cell Phone".

Указания за работа с програмата.

 

4. Запомнете идентификационния номер на у-вото ви (ID). Идентификационния номер може да бъде намерен на страницата за настройки на у-вата след запазване на у-вото.

Указания за работа с програмата.

 

5. GPRS и Интернет настройките на Вашият клетъчен телефон трябва да се настроят правилно за Вашият GSM оператор. Правилните конфигурации за телефони Nokia можете да немертие на http://www.nokia.com/phonesettings.

6. Стартирайте Вашият мобилен Интернет браузър

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

7. Изберете Go to за да въведете адресът.

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

8. Въведете този адрес http://geotrack24.com/wap

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

9. Изберете препратката Tacer за да започне изтегляне на приложението. Бъдете внимателни, ако Вашият телефон не поддържа MIDP2.0 и CLDC1.1 процесът на изтегляне може да не се стартира или след изтегляне, приложението може да не работи. Проверете в документацията за версията на Java, която поддържа Вашият клетъчен телефон.

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

10. Потвърдете с Yes за да продължите.

   
Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

11. Accept за да стартиране изтеглянето.

   
Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

12. Изчакайте докато изтеглянето приключи.

   
Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

13. Ако желаете приложението да се стартира незабавно след като е изтеглено, изберете Yes (не се препоръчва). В противен случай, ако желаете да стартирате приложението ръчно, изберете No. (За да избегнете ненужно използване на Интернет връзката, първо затворете WAP браузърът, после преминете към папката с приложения и стартирайте приложението.)

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

Първи стъпки

 

 

14. Преминете към меню за приложения (applications).

   
Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

15. Изберете папката "Collection" (ако имате такава, зависи от Вашият клетъчен телефон).

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

16. Стартирайте приложението Tracer.

   
Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

17. След като приложението се стартира за първи път, ще бъдете помолени да изберете Вашият доставчик на позиции. Приложението ще разпознае автоматично какви доставчици на позиции имате на Вашият телефон.

Възможни доставчици на позиции:

  • Самият потребител – в този случай, Вие би трябвало да предоставяте данни за вашата позиция, като ръчно въвеждате адрес. Тази функция е използваема за маркиране на позиции. Поддържа се от всички телефони, на които приложението се стартира.
  • Bluetooth GPS – ако имате Bluetooth и JSR82 API
  • Location API – някои телефони имат базово location API JSR179
  • iDEN location – само за Motorola iDEN телефони

 

Ако имате Location API във вашето меню, но нямате интегриран GPS, би трябвало да запитате Вашият GSM оператор, дали не поддържа Location Based Services.

Ако изберете Bluetooth GPS, Вие ще бъдете помолен да стартирате търсене на външенl GPS с Bluetooth. След като външното устройство е открито може да продължите, иначе трябва да изберете друг доставчик на позиции.

Check box под доставчика на позиции управлява дали паролата трябва да се запаметява в паметта на телефона. Ако не е маркирана опцията, тогава приложението ще ви пита за паролата всеки път като се стартира.

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

18. Изберете Bluetooth GPS ако притежавате външен GPS с Bluetooth.

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

19. Изберете "Search BT Device" за да стартирате търсене на всички bluetooth устройства в обхват.

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

20. Изберете Save за да съхраните настройките и да стартирате комуникацията.

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

21. Изберете Yes за да разрешите достъп до мрежата.

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

22. Въведете ID на устройство и парола (същата като при уеб регистрацията). Идентификационния номер на устройство можете да намерите на Акаунт страницата (Settings->Account).

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

23. След като успешно сте влезли с Вашият потребител, статусът на връзката ще бъде наблюдаван. Ако виждате вашата текуща позиция на дисплея на телефона, това означава, че процедурата по настройка е била успешна. Повечето GPS устройства работят коректно, когато са на открито. Помнете този факт!

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

24. С помощта на диалога за настройки можете по всяко време да промените:

  • Вашият доставчик на позиции
  • запазването на паролата във паметта на телефона
  • вътрешни настройки като интервали и дистанции за функционалностите съхраняване и изпращане.
Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.

 

25. Използвайте "Logout" за да спрете приложението. Докато трае този процес, всички съхранени позиции ще бъдат изпратени и приложението ще бъде спряно.

Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата. Екрана на мобиления телефон с програмата.