Инструкции за конфигуриране на GL200, GL300, GL505, GT200, GV200, GV55, GV65

1. Ако все още не сте регистриран, направете си нова уеб регистрация тук.

 

2. Добавете ново у-во от страницата за настройки на у-вата (Настройки->Устройства)

Указания за работа с програмата.

 

3. Изберете типа, модела и въведете IMEI номера на вашето у-во.

Указания за работа с програмата.

 

4. IMEI номера може да бъде прочет посредством конфигуратора на Queclink. Първо трябва да инсталирате драйвера за у-вото и да го свържите с USB кабел към компютъра. Ползвайте инструкциите в документацията на Queclink за по точни указания.

Указания за работа с програмата.

 

5. Общи настройки

Указания за работа с програмата.

 

6. Настройки за запазване на позициите

Указания за работа с програмата.

 

7. Ако у-вото има GPS обхват ще видите вашата позиция на сървъра.